lunes, 31 de mayo de 2010

Reflexións

Galicia, terra, comunidade autónoma, nación, rexión, territorio político, ou como a queirades chamar, está intimamente ligado ao galego, no senso cultural, no senso en que é a lingua propia e no senso en que os nosos avos e bisavos falaban todos galego, e o castelán foise impoñendo paseniñamente dende o poder até crear diglosia. Até aquí todo o mundo de acordo, quen non o esté que merque un libro de historia.

Entón, é loxico pensar que algúen cuxa língua é a mesma que estivo en Galicia dende o seculo XIII, antes aínda da aparición do castelán (un século antes, para sermos exactos), é mais galego que alguén que fala unha lingua imposta no franquismo, e feita oficial polo mero feito de que Galicia é unha CCAA do Estado español.

Evidentemento non me estou a referir a que teñen menos dereitos, ou son menos galegos ante a lei, as administracións etc (soe ser ao revés). Porén, culturalmente sí son menos galegos. Rexeitan a súa lingua. Véxelles o autoodio dende Barcelona, e ademais teñen a caradura de dicir que son tan gallegos como el gallego EN CASTELÁN. E ese paradoxo resolveria de xeito doado léxicamente. Gal-icia, gal-ego, idioma gal-ego. A léxica non minte. Castell-ano, castill-a, gallego. Aquí hay algo que non cadra.


É curioso ver como renegan do seu, arremeten contra unha parte da súa esencia. Escúdanse na Constitución. Curioso é sen embargo como esquecen as leis cando lles convén. Non lembran o Estatuto, a Lei de Normalización lingüística, a Carta Europea das Linguas asinada polo estado español. Todos estes textos, aprobados por ampla maioria (a LNL por unanimidade PP,PSOE e BNG), só pretenden devolver á normalidade o contesto lingüístico no que estaban as línguas cooficiais antes do Franquismo, etapa na que foron perseguidas, maltratadas, e reducidas á mínima expresión, o que deu lugar a que se deixase de aprender e de falar. As leis son para cumplilas sempre, e non cando convén. E a lei di que hai que defender, promover, dinamizar e normalizar o galego, e que calquer medida que favoreza a esta lingua non poderá ser considerada discriminatoria para a lingua dominante, neste caso o castelán.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...