lunes, 31 de mayo de 2010

O antergo vieiro da felicidade


Vivir, rápido ou paseniño
mais vivir
sentir as pedras, compor colares
e observar os caracois
antepóndonos ao momento

Vivir é a obriga
é o agasallo
é a ollada da natureza
a mirada macarrónica dos que desexan
anhelantes
que o teu corazón migre ao lado dereito,
cárcere ateigado de mentiras.

Vivir é o difícil, recomendar
erística como actividade extraescolar.
Seguir o ronsel da felicidade
ou que a felicidade nos siga
mentres todos xuntos
coa mirada altiva
camiñamos da man
bailando esta nana de senectude.Vivir, rápido o lentamente
pero vivir
sentir las piedras, componer collares
y observar a los caracoles
anteponiéndonos al momento

Vivir es obligatorio
es un regalo
es la mirada de la naturaleza
la mirada macarrónica de los que desean
anhelantes
que tu corazón migre al lado derecho,
cárcel repleta de mentiras.


Vivir es lo difícil, recomendar
erística como actividad extraescolar.
Seguir el rastro de la felicidad
o que la felicidad nos siga
mientras todos juntos
con la mirada altiva
caminamos de la mano
bailando esta nana de senectud.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...